+387 (0)33 252-708
postshop@posta.ba
Vrsta marke: Prigodna poštanska marka 
Tema: Historijsko nasljeđe
Motiv: “Nauk krstjanski za narod slovinski, fra Matija Divković''
Nominalna vrijednost:  0,90 KM
Autor: Tamer Lučarević
Broj maraka u tabaku: 10
Datum izdavanja: 23.12.2016.godine
3000634
/
Marke >> 2016
/
  • 1.00gr
  • Marke >> 2016
  • "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
3000634
/
Marke >> 2016
/